Cintorín

Prevádzkový poriadok

  Žiadosť o hrobové miesto

   Žiadosť o ukončenie nájmu

    Úradné hodiny
    Pondelok 08:00 - 14:30
    Utorok 08:00 - 14:30
    Streda 08:00 - 14:30
    Štvrtok 08:00 - 14:30
    Piatok 08:00 - 14:30

    Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

    Tel. číslo: +421 47 43 81 772 
    E-mail: bulhary@hotmail.com

    Kalendár odvozu odpadu