Súčasnosť

Obec Bulhary, kraj Banskobystrický, okres Lučenec, historický región Novohrad. Ležia v severnej časti Cerovej vrchoviny v pramennej oblasti ľavostranného prítoku potoka Suchá, od okresného mesta vzdialené 16 km. Stred obce je 223 m n.m, v chotári 197 – 514 m n.m.

Vrchovinný povrch sčasti zalesneného chotára (bučinami, dúbravami a agátinami) tvoria stredotreťohorné pieskovce a ílovce, z ktorých vystupujú erózne mladotreťohorné trosky lávových prúdov. Prevládajú illimerizované pôdy.

V centre obce je postavený kultúrny dom z roku 1956 a rímskokatolícky kostol z roku 1849. Nachádza sa tu aj ZŠ 1. – 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským. Neďaleko je kameňolom založený v roku 1870, v ktorom sa ťaží bazaltový kameň a štrk. Nad obcou na vrchu pohoria Veľký Bučeň (514 m) je umiestnený radar – samonavádzacia letová technika.

  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 14:30
  Utorok 08:00 - 14:30
  Streda 08:00 - 14:30
  Štvrtok 08:00 - 14:30
  Piatok 08:00 - 14:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  Tel. číslo: +421 47 43 81 772 
  E-mail: bulhary@hotmail.com

  Kalendár odvozu odpadu