Samospráva

Adresa úradu:
Obec Bulhary
Č. 96
986 01 p. Fiľakovo

Telefón: +421 47 43 81 772

Starosta obce: Karel Váradi

Zástupca starostu: Zoltán Ruszó

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Zoltán Ruszó
Ján Varga
Roman Berky
Róbert Várady

Kontrolórka obce:
Ing. Marcela Sojčiaková

Pracovníčka OcÚ:
Andrea Čavnická
Eva Ruszóová

  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 14:30
  Utorok 08:00 - 14:30
  Streda 08:00 - 14:30
  Štvrtok 08:00 - 14:30
  Piatok 08:00 - 14:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  Tel. číslo: +421 47 43 81 772 
  E-mail: bulhary@hotmail.com

  Kalendár odvozu odpadu