Kontakty

Toto webové sídlo www.bulhary.sk spravuje Obec Bulhary je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bulhary 

Adresa:
Obecný úrad Bulhary
Bulhary 96
986 01 Fiľakovo 

IČO: 30233143

Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Lučenec
Región: Novohrad 
Počet obyvateľov: 310 
Rozloha: 954 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1435

Všeobecné informácie: bulhary@hotmail.com
Podateľňa: bulhary@hotmail.com
Starosta: bulhary@hotmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: bulhary@hotmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 43 81 772

E-mailbulhary@hotmail.com

Kompetencie:
Obec Bulhary je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Novohrad

  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 14:30
  Utorok 08:00 - 14:30
  Streda 08:00 - 14:30
  Štvrtok 08:00 - 14:30
  Piatok 08:00 - 14:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  Tel. číslo: +421 47 43 81 772 
  E-mail: bulhary@hotmail.com

  Kalendár odvozu odpadu